GIỚI THIỆU

Website Thi Ca Việt Nam (thica.vn) tiến tới trở thành Website cộng đồng tác giả yêu Văn Học Việt Nam và lưu giữ một khối lượng lớn tác phẩm Văn Học, có giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật.

Với ý tưởng lưu giữ lại toàn bộ các tác phẩm của cộng đồng tác giả yêu Văn Học Việt Nam. Thi Ca Việt Nam chính thức mở đăng ký thành viên vào ngày 20-10-2017.

Khi tác giả đăng ký thành viên Thi Ca Việt Nam.

+ Tác giả sẽ được tạo trang giới thiệu riêng và danh sách các tác phẩm đã gửi bên dưới trang giới thiệu:

https://thica.vn/tac-gia/nguyen-ngoc-hung/

+ Giao diện tác phẩm được sử dụng riêng, sử dụng ảnh đăng ký làm ảnh đại diện cho tác phẩm:

https://thica.vn/tho-viet-nam/tim-chi/

+ Được thêm vào danh sách các tác giả trên website Thi Ca Việt Nam

https://thica.vn/tac-gia/


TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

+ Thi Ca Việt Nam là tổ chức phi chính trị, phi tôn giáo. Hoạt động trong khuôn khổ luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.

+ Không đạo thơ, không đạo văn của tác giả khác. Quản trị viên có quyền hủy tư cách thành viên và xóa toàn bộ tác phẩm đã đăng trên website, nếu có 1 tác phẩm được xác định là đạo thơ, đạo văn.

+ Thành viên không gửi các tác phẩm không đủ ý, không đưa các bài viết có nội dung quảng cáo, chính trị, phân biệt sắc tộc… gây mất đoàn kết.

+ Quản trị viên Thi Ca Việt Nam do thành viên bỏ phiếu và có nhiệm vụ trực tiếp quản trị hoạt động hàng ngày của website và groups.

+ Tuần đầu tiên hàng tháng, Thi Ca Việt Nam bỏ phiếu tín nhiệm quản trị viên. Nếu quản trị viên không đủ số phiếu tín nhiệm sẽ bị loại khỏi vị trí quản trị viên.

+ Quản trị viên có quyền từ chối đăng hoặc xóa những bài viết hoặc bình luận có nội dung phản cảm, dung tục, kích động lôi kéo chính trị hoặc tôn giáo.

+ Quản trị viên có quyền hủy tư cách thành viên nếu thành viên đó có những bài viết gây chia rẽ nội bộ hoặc phản cảm.

————————–

Thi Ca Việt Nam

Website: thica.vn, thicavietnam.com
Email: hotro.thica@gmail.com
Hotline: 091 898 5161 hoặc 098 787 6477