HƯỚNG DẪN GỬI BÀI

Thi Ca Việt Nam nhận tác phẩm gửi lưu qua Groups Thi Ca Việt Nam trên Facebook:

https://goo.gl/1qZABW

Groups chỉ nhận các tác phẩm của tác giả đã đăng ký thành viên. Tác giả muốn đăng ký thành viên vui lòng truy cập đường dẫn sau:

https://goo.gl/1Wy11D

Sau khi tác giả đã được xét duyệt thành viên. Thành viên vui lòng truy cập vào Groups để gửi tác phẩm:

https://goo.gl/1qZABW

Nếu thành viên chưa có tài khoản facebook. Thành viên vui lòng đăng ký tài khoản Facebook:

https://www.facebook.com/


Hướng dẫn gửi tác phẩm vào Groups Thi Ca Việt Nam:

https://goo.gl/1qZABW

1. Nhấp chuột (hoặc chạm với điện thoại) vào vị trí “Viết gì đó…”

Hướng Dẫn Gửi Tác Phẩm

2. Trình bày tác phẩm theo mẫu. Sau khi hoàn thành, thành viên nhấp chuột vào “Đăng”

Hướng Dẫn Gửi Tác Phẩm

3. Sau khi tác phẩm đã được thành viên gửi “Đăng” vào Groups Thi Ca Việt Nam. Quản trị viên sẽ cập nhật tác phẩm trên Website Thi Ca Việt Nam.

Ví dụ:

+ Giao diện tác phẩm:

https://goo.gl/dxYckS

+ Giao diện thư viện riêng:

https://goo.gl/DMkZH5

4. Tất cả các tác phẩm gửi vào Groups nếu không vi phạm quy định đều được cập nhật trên website.

————————–

Thi Ca Việt Nam

Website: thica.vn, thicavietnam.com
Email: hotro.thica@gmail.com
Hotline: 091 898 5161 hoặc 098 787 6477