logo

ĐẾN THẰNG RƠM CŨNG PHẤT CỜ

Dạ thưa, cua cáy một đường
Thường dân an phận thủ thường cáy cua
Mặc ai kia “thắng làm vua”
“Thua làm giặc” chết như đùa chớ chơi!

Nón cời che lấy áo tơi
Dạ thưa, trên đất dưới trời giữa tôi
Giông o bão ép quen rồi
Cúi đầu chịu trận vậy thôi, cúi đầu.

Nắng mưa không sợ dãi dầu
Lo gì khố rách siêng khâu lại lành
Chim ruồng chuột phá tanh banh
Dạ thưa, đau lắm sao đành giả ngơ…

Đến thằng rơm cũng phất cờ
Lẽ nào chủ đất lại trơ mắt nhìn?

ĐẾN THẰNG RƠM CŨNG PHẤT CỜ – NGUYỄN NGỌC HƯNG

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng. Quê quán: Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Thích sống vui vẻ, nhẹ nhàng, làm thơ để chia sẻ vui buồn với mọi người và được mọi người đồng cảm, sẻ chia.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *