logo

HAI NẤM MỒ

Một bên này một bên kia
không thể lẫn bởi là hai phía
Dưới đất sâu hai tiếng người gọi mẹ
Cỏ trên mồ vịn gió với sang nhau

Phạm Hiển

LỜI BÌNH

Có cần phải bình luận gì nữa không??? Đọc bài thơ tôi cứ trào nước mắt và nghĩ về một quá khứ chưa xa lắm. Đây là hai nấm mồ vô danh nằm ở đâu đó trên mảnh đất nhiều đau thương tang tóc này. Khi sống họ là hai con người của hai chiến tuyến tuy cùng máu đỏ da vàng, cùng chung dòng giống con Lạc cháu Hồng Nhưng đã thề không đội trời chung. Chính vì thế khi đã nằm dưới đất sâu hai con người vô danh ấy vẫn cứ là hai chiến tuyến .Để có được như ngày hôm nay-Vâng như ngày hôm nay thôi, còn nó như thế nào là do nhận thức của từng người, tôi không bình luận. Đã có hàng triệu sinh linh ngã xuống cả phía bên này lẫn phía bên kia. Trong đó có biết bao những đứa con vừa mới rời vòng tay của mẹ. Và chắc chắn một điều khi ngã xuống vì mũi tên hòn đạn họ đều cất lên tiếng gọi xé lòng:”MẸ”. Để minh chứng cho điều đó tôi xin trích một đoạn của bài thơ viết trong kháng chiến chống Pháp Nói là chống Pháp nhưng chung quy vẫn là máu đỏ da vàng. Tôi không biết tác giả nhưng thơ thì tôi vẫn thuộc vì sức nặng ám ảnh của bài thơ dù cách đây đã hơn 60 năm:

“Con xông xáo căm hờn giơ ngọn mác
Nhằm tim thù lao hết sức ,rời tay
Bỗng nghe rên trong cỡ máu phun đầy
Tiếng gọi mẹ cuả người con xấu số
Sao thiết tha sao ngập ngừng đau khổ
Lẻ loi buồn trong bể máu hôm nay”

Đó là hệ lũy tất yếu của chiến tranh, không thể khác. Còn ở đây ở dươi đất dày sâu thẳm hai đứa con cùng cất lên tiếng gọi xé lòng, tiếng gọi vang động cả mười phương bốn cõi MẸ ƠI!!! tiếng gọi đó đã lay thức chúng ta và còn lay thức cả những sợi cỏ vô tri vô giác trên hai nấm mồ:

“DƯỚI ĐẤT SÂU HAI TIẾNG NGƯỜI GỌI MẸ
CỎ TRÊN MỒ VỊN GIÓ VỚI SANG NHAU”

Có phải chăng mục đích cuối cùng của cuộc chiến tranh lại là một sự giao hòa kết nối như khẩu hiệu hiện nay “HÃY KHÉP LẠI QUÁ KHỨ, XÓA BỎ HẬN THÙ, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI”? ./.

Nguyễn Xuân Dương

Quản trị viên

facebook-profile-picture

Nguyễn Xuân Dương

Tên thật: Nguyễn Xuân Vương. Năm sinh 1940. Sinh quán: Nguyên Cát, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Trú quán: Số 7, đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *