Cơn mưa tháng sáu vào mùa
An cư Kiết Hạ cũng vừa mở vang
Rợp màu sắc áo y vàng
Tăng ni phật tử bảo ban nhau cùng
Áo lam từng bước tưng bừng
Nối dài theo bước cúng dường nở hoa
Sen vàng diệu pháp bảo toà
Tam đồ mở cửa ta bà phật ân

Nguyện cầu kiết hạ tâm thân
Theo thầy tiếp bước xa gần về đây
Bồ đề dưới cội như lai
Tuyệt vời đạo lý khoai thai nhẹ nhàng
Hàng hàng sắc áo đạo vàng
Bước đi uyển chuyển không màng thế nhân
Ngưỡng tâm an hưởng độ sanh
Chấp tay đảnh lễ chân thành pháp âm

Chuyên tâm phật nhủ hồng ân
Trường tồn soi sáng phù vân cửa thiền
Tăng ni hoà hợp đoàn viên
An lành tự tánh khắc liền kệ kinh
Vang vang chuông mõ nghiêm minh
Tại gia phật tử nghiêng mình phát tâm
Duyên cơ kiết hạ âm thầm
Nhờ ơn hưởng Phước thấm nhuần tuỳ duyên

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

AN CƯ KIẾT HẠ – Như Hoa (17-07-2017)

* Nhầm ngày 23-6-2017 âl cả ngày cùng thầy đi cúng dường kiết hạ …..!