Kẻ khóc người cười chuyện thế gian
Buồn vui khổ lụy chống phai tàn
Vô tư nghiệp khẩu do ta tạo
Bạc bẽo đời người địa ngục than

Tham lam bủn sỉn đêm ngày hốt
Vật chất dày dò quẫn tấm thân
Nhắm mắt đi rồi dong phách lạc
Đời người ngắn ngũi lợi giàu sang

Hồn lìa khỏi xác mùi tanh tưởi
Thói rửa dòi bâu quá phủ phàng
Cố chấp sinh thời sĩ diện chán
Đau thương oán hận chết rã tan

Hơn người tạo đức thành tâm sống
Giúp đỡ người nghèo hạnh phúc an
Giữ lấy khư khư vay trả nghiệp
Thiện nhân bố thí lợi thanh nhàn

AN – Như Hoa (12-07-2017)