Người ơi luyến tiếc mộng thoi đưa
Lối cũ ta về lướt thướt mưa
Lệ đẫm sầu bi thương ái vọng
Thôi đành cách biệt mãi người xưa
Nao nao lệ thấm cay vành mắt
Kí ức ngây thơ đứt đoạn vừa
Ướp mật thì thầm buồn chất ngất
Thương thương nhớ nhớ não nề chưa

ẤP Ủ – Như Hoa (03-07-2017)