Mưa rơi chi hồn ai giá buốt
Kẻ ưu hoài hiu hắc thở than
Lâm trọng bệnh răng Đà cắn chặt

Kẻ phòng không tê tái cõi lòng
Mắt ngấn sầu trong ngóng thuyền xưa
Lãng tử ơi khi tàn buổi tiệc
Hết cuộc vui tiếp bước lãng du

Có khi nào dừng nơi tâm thức
Trái tim ngừng giây phút luyến lưu
Thấy ngẩn ngơ hồi ức mộng sầu
Và lãng mạng nhớ về lối củ

Có con đò trông ngóng thuyền ơi
Hay lãng quên rồi bao kỉ niệm
Đời bất công thời vô vọng mãi
Kiếp má hồng tan tác cô Liêu

Má hồng như kiếp Phù Dung
Sáng khoe sắc thắm tối rung rung tàn

BẠC – Như Hoa (29-09-2016)