Có những lúc tìm bờ vai
Sẻ chia nương tựa đêm dài cô đơn
Khổ đau bao nổi uất hờn
Trong cơn bạo bệnh từng cơn tận cùng
Tim đau nhoi nhói rung rung
Bạn tôi nhẹ dạ thủy chung chân tình
Hỡi ơi họ đã phụ mình
Bạn tôi chua xót dáng hình chơi vơi

Giả nhân giả nghĩa ở đời
Lập mưu trắng trợn dùng lời ác nhân
Cô đơn bệnh tật hao dần
Khó lòng thoát được tấm thân rã rời
Còn gì đâu nữa bạn ơi
Âu là số phận với đời nghiệp mang
Trả vay ,vay trả gian nan
Héo sầu một kiếp hồng nhan má hồng

BẠN TÔI – Như Hoa (26/1/2017)

* … cảm xúc đồng cảm cùng khi nghe bạn mình … híc.. híc… thương lắm bạn hiền ơi…