Ơ này ý ngộ thiệt nhoa
Theo người ta mãi chu choa lạ kỳ
Lẽo đeo lẽo đẽo lỳ lỳ
Nói đi xem nhé muốn gì ơ hay???
Cô nàng ngổ ngáo ới này
Anh đây nói thiệt đắm say em rồi
Xuyến xao ngây ngất bồi hồi
Bởi đôi má phấn hồng môi mắt ngài

Tung tăng dạo phố chiều nay
Ngẩn ngơ anh đã thương hoài bé thôi
Chậm này bé nhé bé ơi
Chờ anh chung lối đừng rời lạc nhau
Đỏ hồng đôi má xuyến xao
Hồn anh siêu lạc chốn nao ngốc à
Vu vơ đàn lạc hoan ca
Lòng thêm ấm lại giao hoà trao duyên.

BÉ Ơi – Như Hoa ( 17-03-2017)