Hoàng hôn lắng động bởi chiều tà
Tản mạn buông lơi vỗ sóng xa
Biển đẹp tình thơ bao cảm xúc
Ru hồn lặng khẽ ở trong ta

BIỂN CHIỀU – Như Hoa (29-09-2017)