Ngày rằm chủ nhật tháng hai
Chuông chùa vang vọng ngóng ai thế này
Tâm tư mỏi lả cánh gầy
Riêng sầu ảo vọng heo may bơ phờ
Thả hồn lởn vởn cùng thơ
Lạc lòng lối vắng hững hờ bóng ai
Ngậm ngùi lạc lõng chiều nay
Bơ vơ lẻ bước quắt quay thêm buồn

Hồn ai chén cạn lời tuông
Cái ngày chủ nhật luôn luôn nhuộm màu
Bóng chiều đã xuống khi nào
Ngày rằm chuông vọng xuyến xao âm thầm
Buồn ơi vương mãi cung trầm
Hồn thơ tan vỡ ở tâm thế này
Bềnh bồng ngây ngất như say
Đảo điên hoa mắt ngồi đây canh tàn

BUỒN LÃNG XẸT – Như Hoa (12/3/2017)

* …..hiiiiii…… điên …hiiiii..