Khi làm có hiểu hay không
Lệ trào ướt đẫm chảy dòng hằn sâu
Gây bao nghịch cảnh nợ sầu
Lụy phiền oan trái buồn đau âm thầm
Đồng tiền rẻ mạc lương tâm
Lòng tham không đáy nguyệt trầm lao đao
Trái tim che khuất nát nhàu
Lợi danh ích kỉ cuốn vào săn si

Thà rằng im lặng vô tri
Bỏ buông thoáng nghĩ thị phi vô thường
Thả trôi dạo bước không vương
Thảnh thơi cõi thế xem thường phân ly
Ghét ganh tật xấu bỏ đi
Tối tăm chuyển hoá từ bi làm lành
Loại trừ tận gốc tâm thân
U mê kiêu ngạo đổi hành tu tâm

BUÔNG – Như Hoa (29-06-2017)