Linh sen bóng nguyệt sắc ngời soi
Nhẹ đỡ tâm thiền thánh thót ôi
Vọng niệm trầm tâm về cực lạc
Mơ màng lắng động nhẹ bồi hồi
Hương thơm tỏa ngát lung linh thắm
Ẩn nhụy ươm vàng một nét ngòi
Điểm sắc hồng long lanh đáy nước
In hình thấp thoáng giữa đầm hôi

CẢM TÁC – Như Hoa (06-07-2017)