Nhà tranh vách lá …ơ… ầu
Bóng dừa che phủ chụm đầu vi vu
Mẹ là ngọn gió mùa thu
Giữa trưa êm ả lời ru ngọt ngào
Lũy tre bờ dậu lao xao
Ríu ra ríu rít chào mào hót reo
Cá kia đớp vội cánh bèo
Mặt hồ dao động .. nhái teo .. giật mình

Nụ cười khúc khích hương trinh
Có cô thôn nữ dáng hình dễ thương
Xoã dài mái tóc vấn vương
Gội đầu thoang thoảng mùi hương bưởi ngà
Gió đưa bụi chuối la đà
Kẽo kè kẽo kẹt tre già nghiến răng
Chân quê đôi nét bâng khuâng
Bốn mươi năm lẻ .. tấm thân .. xế chiều

Cành mua tim tím hắt hiu
Miên man nổi nhớ tiêu điều kiếp hoa
Canh thâu gà gáy ngân nga
Chị hằng lặng lẽ liễu sà lắt lay

CHÂN QUÊ – Như Hoa (29-06-2017)