Chiều nay tí tách mưa buồn
Bỗng đâu chợt đến sầu tuôn tìm về
Cánh chim phiêu bạt sơn khê
Trách sao con sáo lời thề vội quên
Bay đâu chim hỡi buồn tênh
Thẫn thờ độc thoại bồng bềnh nỗi đau
Giao mùa mưa đẫm trũng sầu
Ngóng trông chim nhạn thắm màu vấn vương

Tương tư chết lịm uyên ương
Mơ hồ yêu lỡ má hường hồng môi
Xa xăm xứ lạ người ơi
Đơn phương da diết trong tôi lặng thầm
Cánh chim vằng vặc biệt tăm
Bàng hoàng ảm đạm tình câm một mình
Dặm trường xa khuất vô tình
Rã rời theo mãi bóng hình sáo ơi

Cõi riêng gặm nhấm chơi vơi
Giọng hò buồn bã mấy lời sang sông
Trách chi chim sáo sổ lồng
Cây si tình ái bồng bông đứng ngồi

CHIM SÁO SANG SÔNG – Như Hoa (10-07-2017)