Mây mờ ẩn hiện sắc thu bồng
Rải tím lưng chừng nhẹ nắng hồng
Lặng lẽ hoa đua se sắc thắm
Rung rinh mặt nước khẽ đưa đong

Nơi xa sót lại hoàng hôn ánh
Rực sáng khoang trời rớt nhẹ buông
Cảnh vật ru say sao cưỡng nỗi
Huỳnh hương thoáng nở đẹp mê hồn

Mênh man ngất lịm thu len lén
Lối nhỏ hoài rơi phủ lá vàng
Róc rách reo vui bên con suối
Phiêu diêu lãng cợt bướm từng đàn

Thiên thai lạc bến cung mê ái
Giữa cõi bồn lai chếch choáng thu
Rất lạ chông chênh hồn quyến luyến
Chiều loang khói toả thoảng lời ru

Tôi về ngắm cảnh lòng nghiêng nhớ
Mỏi gót phong sương dậy nỗi niềm
Tiếng gió mơ hồ xào xạc gọi
Hư vô một cõi mãi đi tìm

CHỚM THU – Như Hoa (20-09-2017)