Bạc lắm người ơi có phải tiền
Bởi đời tham vọng họ hoá điên
Đạo Đức lương tri có còn lại?
Dẫm đạp giết nhau cứ hiển nhiên

Thiên hạ trần gian đời thế thái
Giàu sang họ diễn rất thiên tài
Khốn khổ cơ Hàn dậy tiếng than
Hững hờ một kiếp đa đoan dại

Đời sao vật chất nó cuồng mê
Ngạ Quỷ, súc sinh nơi trần thế
Vô tư cấu xé đến đau lòng
Lạc lối lầm đường dạ hả hê

Ai ơi hãy tập quen dần lấy
Ngược xuôi cuộc sống cứ mãi xoay
Ganh ghét đua tranh cứ chất chồng
Kiếp người sướng khổ có trả vay

ĐẠO ĐỨC VÀ LƯƠNG TRI – Như Hoa (12/2/2017)