Tài năng đức độ sáng muôn nhà
Nói ít nghe nhiều hiểu rộng ra
Nổi giận làm chi, nên tỉnh thức
Nhu mì nhỏ tiếng thật lòng ta

ĐẠO HẠNH – Như Hoa (29-09-2017)