Xuân về chim hót líu lo
Có đôi chiền chiện nhỏ to không ngừng
Hừng đông chiếu rạng sáng bừng
Đôi chim ríu rít gọi mừng bên nhau
Ai ơi dậy sớm mau mau
Bước ra vườn nhãn xoài cau xiêm Hồng
Giọt sương chiếu sáng đưa đong
Mùi hương thơm ngát nhẹ lòng thảnh thơi

Chẳng đâu bằng chính quê ơi
Tiếng chim chiền chiện gọi mời vui tai
Đàn gà tục tác sớm mai
Xa xa chiều vắng chim bay gọi về
Đôi chim chiền chiện phu thê
Ríu ra ríu rít đê mê chiều tà
Chúng là một cặp thiết tha
Trao duyên nồng thắm đậm Đà bên nhau.

ĐÔI CHIM CHIỀN CHIỆN -Như Hoa (14/2/2017)