Điều tốt đẹp ta đây phải nhớ
Lúc thăng trầm ta ngẫm từ xưa
Nên nhìn thấp biết mình vừa
Ngẩn cao đầu để thấy chưa đủ đầy

Đừng nản chí tương lai phía trước
Gắng lên nào ta vượt gian nan
Trong vất vã xin đừng than
Vươn mình hoá kiếp phong lan tặng người

Nghèo nghĩa đức nên đời bạc khó
Bản thân mình bạn có vững không
Mục tiêu đúng hướng bền lòng
Luyện kim hy vọng tự trong loại nào

May mắn được sinh vào phú quí
Khổ hay sang tâm trí bần cùng
Chấp nhận thôi,ta cũng đừng
Buông lơi số phận không ngừng vươn lên

Rằng cuộc sống không tên kể siết
Có bao điều chẳng biết lường đâu
Trong cùng quẩn bỏ u sầu
Tự tâm cởi mở buồn đau quên dần

ĐỪNG NẢN CHÍ – Như Hoa(18-07-2017)