Tình ơi nợ có mới đi tìm
Nguyệt kết ông tơ số phận duyên
Hạnh phúc hay không đừng oán trách
Tâm đồng ý hợp nguyện con tim

Trầu cau kết nối trăm năm mãi
Chẳng phải tình buồn cứ đến thêm
Đừng nhớ thương ai sầu ly biệt
Âm thầm bước vội kẻo ưu phiền

Bồi hồi dây dứt âm thầm giữ
Phận lỡ làng rồi nín nhịn yên
Chẳng hứa hẹn nhau sao luyến tiếc
Người ơi dạm ngõ khó niềm riêng

Quay lưng tự tại thanh nhàn nhé
Một chữ hồng nhan chân đã kiềng
Thể trọn tam tùng dung ngôn hạnh
Ngàn đời sách vở dạy còn nguyên

DUYÊN – Như Hoa (06-08-2017)