Duyên nét thắm khiêm nhường rám nắng
Ấy gian truân đồng áng tề gia
Hương đồng cỏ nội mặn mà
Hây hây má ửng em là gái quê

Trên ruộng lúa triền đê gắng bó
Sớm hôm giàu,khó phó cho đời
Ngày đêm vất vả chẳng rời
Quanh năm quê mẹ em ơi vai gầy

Hương lúa chín miền Tây sông nước
Lụa vàng màu mươn mướt ngã nghiêng
Như là con gái đẹp duyên
Thủy chung giữ trọn thuyền quyên một lòng

Cho ngọt mãi hương nồng trọn vẹn
Nụ cười duyên bẽn Lẽn má hồng
Tóc thề cô bé bềnh bồng
Đơn sơ mộc mạc chạnh lòng xuyến xao

Đôi mắt biếc nao nao nỗi nhớ
Đến miền Tây hồn ngỡ miên man
Sao dào dạt đến nồng nàn
Hằn sâu nét đẹp dáng nàng gái quê

GÁI QUÊ – Như Hoa (26-07-2017)