Xã hội bây giờ chuyện đánh ghen
Đau thương nhục nhã bởi thằng hèn
Hai người phụ nữ cùng đau khổ
Đứng giữa hai nàng có đáng khen
Vì ai mãi đắm si tình phụ
Gặp gỡ người ta kẻ thứ chen
Uất ức hờn câm lòng sát khí
Bao nhiêu giận dữ quậy tèm nhem

GHEN – Như Hoa (28-07-2017)

* hi đọc báo xuất khẩu thơ .. ngẫm mà thấy thương cho hai người phụ nữ