Đời là cõi tạm phiền đau
Vô thường một kiếp lãng sầu triền miên
Tâm nên sáng suốt đừng phiền
Hư hao một bước đến liền bờ kia
Thiên thu bia mộ phân chia
Đảo điên mộng tưởng xa lìa thế gian
Trăm năm ai dễ bước sang
Thọ,tưởng,hành,thức…chia ..phân …cũng về

Trần gian đau khổ mọi bề
Nghiệp duyên vay trả ê trề đau thương
Cảnh đời oan trái buồn vương
Hỡi ai biết được đoạn trường tai ương
Già không .. hết chết … vô thường ??
Thênh thang phía trước chặn đường thanh xuân
Biết đâu bạo bệnh điểm dừng
Đắng cay nhân quả trầm luân gọi mình …

Thức tĩnh thần giác oai linh
Làm sao tìm lại yên bình nơi tâm
Vượt qua trắc trở âm thầm
Lòng tin khao khát … vạn lần … vượt qua

GIÁC NGỘ VÔ SƯ – Như Hoa (21-09-2017)