Góc khuất cuộc đời lắm nhiễu nhương
Nghiệp duyên trần tục là lẽ thường
Cốt nhục tình thâm tình phụ tử
Cay đắng lụy phiền giận với thương

Ngược xuôi gây ra bao nghiệp chướng
Hụt hẫng chơi vơi lạc mất đường
Có thể vui hay sầu đau đớn
Sáu nẻo luân hồi quá đau thương

GÓC KHUẤT – Như Hoa (23/11/2016)