Gởi trao chút nắng nơi này
Sang về nơi ấy nồng say Hà Thành
Rét ơi mong lắm qua nhanh
Sớm tan buốt giá hao hanh nắng hồng
Niềm tin đến nhé, mùa đông
Lui dần hơi lạnh trong lòng ấm nhanh
Gởi trao ánh nắng Sài Thành
Bạn ơi phương ấy ấm lành yêu thương

Khuya về giá buốt đêm sương
Gió lùa khe khẽ vấn vương bần thần
Người ơi se sắt vạn lần
Nhớ nhoa bạn hỡi rất cần áo len
Rung rung xao xuyến Đan chen
Bồi hồi gởi gấm bao phen ngập ngừng
Viết lời thơ tặng rưng rưng
Gởi hồn lãng đãng buâng khuâng nổi lòng

GỞI CHÚT NẮNG – Như Hoa (25/2/2017)