Mưa ơi đừng rơi rơi nữa nhé
Cánh hoa sầu sơ xác thảm thương
Rơi nhè nhẹ mưa ơi nhè nhẹ
Nhìn hoa ấy thương em gái nhỏ

Trong nhờ đục nhận biết tỏa nào
Tả tơi cánh mỏng giữa mưa rào
Thân phận nhỏ nhoi đành cam khổ
Em hỡi em trời quang mây tạnh

Cơn mưa nào dù bão cũng tan.
Ánh ban mai sẽ bừng sáng Lạng
Trải nắng vàng sưởi ấm em tôi
Bao đời nay trời chẳng phụ người

Tâm lương thiện em ơi hãy nhớ
……mưa … Buồn ko biết nói gì
Nghĩ sao nói vậy cho sầu tan bay

GỞI LỜI THEO GIÓ – Như Hoa