Ai tô khéo mạ bức tranh vàng
Tạo hoá thiên nhiên quá ngỡ ngàng
Chiếu sáng gương soi trời phẳng lặng
Liêu trai khúc xạ tấm gương Hàn
Hình thành nhiễu loạn không gian nỗi
Ánh sáng chùm tia phản chiếu ngang
Gợn sóng lăng tăng bề mặt nước
Thiên Nga nhẹ lướt cặp đôi nhàn

GƯƠNG PHẢN – NHƯ HOA (31-05-2017)

* nhìn ảnh ngẫu hứng