MÂY hồng Khắc khoái hoàng hôn
Đâu đây nổi nhớ bồn chồn trong tim
Mệt nhòi ký ức lịm im
Dư hương tình khúc kiếm tìm nổi đau
Ngày xưa hoa tím Vương màu
Phượng buồn chớm nở ngọt ngào hạ ơi
Tím lên nét mực buông lơi
Yêu Thương đáy mắt em tôi những sầu

Vương màu cỏ úa dãi màu
Xác xơ phượng đỏ khắc sâu sân trường
Hạ ơi chân buớc thê lương
Ngày xưa gieo sợi vấn vương tình đầu
Ban sơ ngày cũ còn đâu
Rơi rơi bạc trắng mưa ngâu cợt đùa
Thế rồi ngoảnh mặt ngấn sầu
Em sang ngang với tình đầu đánh rơi

HẠ BUỒN – Như Hoa (30-03-2017)