Ơ hay hạnh phúc là gì
Loanh quanh trừu tượng cuồng si mãi tìm
Tiếng cười tiếng khóc nơi tim
Do người cảm nhận của riêng cách nhìn
Cho đi hạnh phúc tâm mình
Giúp người hoạn nạn nghĩa tình giản đơn
Bình yên dung dị thua hơn
Thế gian được mất dỗi hờn đắng cay

Hạnh phúc ta nắm trong tay
Xua màn tăm tối đêm ngày nỗi đau
Bình minh tươi sáng vẫy chào
Niềm vui sẽ đến ngọt ngào thiết tha
Hạnh phúc trọn vẹn là ta
Tâm như đức độ hải hà bỏ buông
Hèn sang cuộc sống chớ buồn
Không nên hiềm khích ngông cuồng hờn ghen

Đừng nên hám lợi bon chen
Đi vào lối sống thấp hèn bẩn dơ
Đánh rơi đạo hạnh thờ ơ
Còn gì hạnh phúc đơn sơ mà tìm

HẠNH PHÚC – Như Hoa (04-07-2017)