Vén mây hỏi nhỏ chị hằng
Níu ngàn phiến mộng sao băng não nùng
Gió đưa cành trúc rung rung
Lắt lay chữ nợ bâng khuâng vỏ vàng
Bỏ lơi một nửa sang ngang
Sao rơi vệt xé vỡ tan giữa dòng
Ánh trăng vàng vọt chạnh lòng
Sương mờ phủ nhặt tình nồng khát khao

Góp gom kỉ niệm xuyến xao
Ngã nghiêng say khướt rượu đào duyên yêu
Tự tình ánh nguyệt cô Liêu
Mơ màng kéo mảnh hồn phiêu canh trường
Chênh chao giấc mộng vấn vương
Ôm hình ảo vọng nhớ thương môi hường
Ngờ đâu cách Trở đôi đường
Ngậm ngùi cánh nhạn ngàn phương xa rồi

Nhạt nhoà ánh rạng mây trôi
Xa mờ ước hẹn mình tôi hững hờ
Một vầng trăng khuyết lững lờ
Hắt hiu cô quạnh vu vơ bẽ bàng

HẮT HIU – Như Hoa (02-08-2017)