Cuộc đời danh hổ nợ trần
Nhân sinh cốt cách khó khăn muôn phần
Cam go nghiệt ngã cá nhân
Ước mơ hoài bão bản thân đời mình
Chết thời ghi tạc vô minh
Sống thời không thẹn hài hình mẹ cha
Sinh thành dưỡng dục banh Da
Nhọc nhằn hôm sớm thân già lo toan

Tấm lòng hiếu đạo phận con
Trân trọng ý thức vẹn toàn người ơi
Trọn tình trọn nghĩa muôn đời
Không nên nghịch tử dùng lời mỉa mai
Bụi đời phủ kín đắng cay
Chớ gieo sầu oán nợ vay chất chồng
Đấu tranh lý trí trong lòng
Gác tay lên trán đúng không hỡi người

HIẾU ĐẠO – Như Hoa(10/3/2017)