Mẹ là tất cả mẹ là trời
Hy sinh tất cả cuộc đời vì con
Sông có cạn núi có mòn
Tấm lòng của mẹ vẫn còn bao la

Công cha nghĩa mẹ cao vầy
Tình cha sâu thẳm đông đầy ân thâm
Ngàn đời nước mắt âm thầm
Con thơ lỡ dại mẫu thân hao gầy

Ai ơi nhớ lấy đều hay
Chăm lo phụng dưỡng cả ngày tốt thay
Lấp đầy tình cảm sum vầy
Vì Càng lớn tuổi lại ngây dại hành

Phận con ta phải vỗ dành
Thêm phần an ủi đạo lành ở bên
Đừng vì danh lợi mà quên
Bao đời chữ hiếu ơn đền ai ơi

HIẾU – Như Hoa