Âm thầm dâng tặng cho đời
Đung đưa chùm nắng gọi mời tuổi thơ
Mù u hoa trắng ngẩn ngơ
Thơm nồng kí ức ước mơ ngày nào
Buồn ơi ru mãi ca dao
Ơ ầu kẽo kẹt xuyến xao lòng người
Ba đồng một miếng trầu tươi
Bậu ơi sao lại ngậm ngùi đi xa

À… ơi bậu lấy người ta
Để chim lẻ bạn bay ra bay vào
Bậu về xứ ấy dạ đau ơi… à
Tóc thề dâng trọn áo hoa
Não nùng chim gọi đa đa tình buồn
Chát chua chanh khế lệ tuông
Cầu tre mấy nhịp qua nguồn sông sâu

Vai gầy xứ lạ làm dâu
Hoa tàn nhuỵ héo lệ sầu rưng rưng
Dáng hồng hiu hắc ngập ngừng
Phương này rưng rức mộng cùng bóng ai
Sang ngang tan vỡ thôi bay
Còn chăng nỗi nhớ đắm say bẽ bàng
Ta gom mảnh vụn dở dang
Nỗi niềm nhung nhớ mất nàng rồi sao

Hò….ơ…
“Bướm vàng đậu nhánh mù u
Em về nơi ấy xa mù mịt xa”

HOA MÙ U ƠI – Như Hoa (21-06-2017)