Thoang thoảng hương thơm giữa nắng trưa
Mùi hoa Ổi trắng khẻ đun đưa
Đóm nhỏ li ti đầy kẻ lá
Mùa ổi về Hạ đến cũng vừa

Nàng xuân quay gót nụ hé xanh
Bao ngày ấp ủ chớp hao hanh
Ong bướm ngẩn ngơ thơm nồng đượm
Cánh mỏng nhị bung tủa vây quanh

Trắng đục lặng thầm tỏa mùi hương
Tháng giêng hoa nở nhẹ nhàng thương
Đảo nghiêng dạo bước nơi vườn vắng
Heo may nắng sớm hồn vấn vương

Gió lay ong bướm rung cành ổi
Lã chã nhẹ bay quả đâm chồi
Trăm nghìn nhị trắng cánh hoa rơi
Hồn quê hoa ổi mãi trong tôi.

HOA ỔI – Như Hoa (11/2/2017)