Loài hoa hồng đượm kiêu sa
Sắc hoa màu nhớ buông sà Ti Gôn
Dáng hình tim vỡ ru hồn
Giọt sương cô động uư buồn biệt ly
Ngắm hoa thổn thức thầm thì
Loài hoa hoang dại khắc ghi thảo hiền
Hai màu hồng ,trắng tương truyền
Truyện nàng hiếu đạo ưu phiền Ti Gôn

Đôi môi hàm tiếu mê hồn
Trái tim tan vỡ bồn chồn sắc hương
Hồn nàng trinh nữ vấn vương
Gieo sầu nổi nhớ tư tương lệ sầu
Quả tim hồng thắm nhuộm màu
Biệt ly vỡ vụng lệ trào trái ngang
Luyến lưu dâu bể dỡ dang
Nhạt nhoà cay đắng hai hàng lệ tuông.

HOA TIGÔN – Như Hoa (1/3/2017)

*Cảm xúc nơi ảnh chụp buổi chiều vừa xong ..