Con đường dọc lối ao sen
Rặng cây thấp thoáng bao ven hai hàng
Ngạt ngào hương lúa bạt ngàn
Cánh cò bay lã từng đàn xa xa
Nhẹ nhàng cất bước chiều tà
Ngọn tre lất phất la Đà sườn đê
Đàn trâu gặm cỏ đồng quê
Thủng tha thủng thỉnh trở về hả hê

Nồng nàn sen tỏa đê mê
Cánh đồng lộng gió vỗ về tóc mây
Lâng lâng hồn bổng mê say
Quê hương ơi hỡi thơ ngây lạ kì
Bôn ba khắp nẻo phân ly
Trở về quê mẹ bước đi lặng thầm
Bồi hồi hoài niệm trong tâm
Bao nhiêu kí ức buâng khuâng nghẹn ngào

HỒN QUÊ – Như Hoa (16/2/2017)