Hỡi ôi số kiếp mãi luân hồi
Danh hảo tham lam che mắt rối
Tật xấu bất duy bất dịch nhàm
Lối sống phô trương ơi hởi ôi

Khẩu ngjiệp đảo điên thôi hết rồi
Nghiệp chướng quẩn quanh cứ thế trôi
Được gì ơi hởi hư danh ảo
Vụn khéo nào ai chẳng biết bôi

Láng bóng mép môi hay biến đổi
Mấy ai sống mãi một kiếp ôi
Kiến bò mỡ,mật chỉ hư vô
Thơm danh được gì ôi mòn mỏi

Gió thổi bay đi cũng mất rồi
Xá gì thân xác thối rửa hôi
RẢ tan cát bụi về cát bụi
Hồn lìa khỏi xác thế là thôi.

HƯ DANH – Như Hoa (5/1/2017)

* Cảm tác …. ngẫm sự đời …