Mẹ gà ấp ủ hôm nay ra đủ
Tám chú gà con lông mượt vẹn toàn
Gà mẹ gà cha bươi quào kiếm thóc
Các con nheo nhóc mà rộn tiếng cười
Gà anh gà chị thay mẹ chăm em
Trên dưới vẹn toàn tôn ti trật tự
Thời gian trôi mau cả đàn đủ cánh
Tự đi kiếm mồi .. Vung trồng hạnh phúc
Anh em đồng lực phụng dưỡng mẹ cha
Đến khi khuất bóng , quyền huynh thế phụ
Nhưng cả đàn gà đứa còn đứa mất
Thương tiếc ngậm ngùi cho tình cốt nhục
Ấy thế vậy mà .. Cuộc đời thay đổi
Do bởi nơi đâu? Tâm tính con người ?
Hay do già cỏi , trái tim lạnh giá
Buông lời nhục mạ chôn vùi tình thâm.
Lót thảm cho mình hân hoan rực sáng
Bất chấp tổn thương quặn đau tim nhói
Nồi da xáo thịt .. Ơi hởi trời xanh
Tâm con phẳng lặng , nhân quả vô thường
Người ơi nên nhớ .. Đạo lý tình thâm
Chung dòng máu ấm ba mẹ tạo thành

KHÔNG ĐỀ – Như Hoa

* Đau quá …. Ko biết làm sao …?????
Mình mong cả nhà Thông cảm … Đừng chê cười nhé