Cánh phượng chơi vơi chơi vơi
Vi vu lẫn tiếng hạ ơi nắng vàng
Tiếng ve râm rỉ âm vang
Nụ cười rạng rỡ giòn tan sân trường
Nổi lòng xưa ấy phượng thương
Hạ ơi nhung nhớ vấn vương một thời
Nhuộm hồng tỏa sáng khung trời
Dệt thơ sắc thắm lã lơi dáng hình

Ngẩn ngơ,ngơ ngẩn riêng mình
Bâng quơ hẹn ước vẹn tình lứa đôi
Màu hoa Phượng vĩ đỏ ôi
Sân trường rộn rã liên hồi tiếng ve
Cúi đầu mắc cỡ thẹn e
Nhặt từng cánh phượng gọi hè luyến lưu
Nhớ thương thương nhớ suy tư
Hạ về văng vẳng sầu ưu nhạt nhoà.

KÍ ỨC TUỔI HỒNG – Như Hoa ( 19-03-2017)