Lật đật là lật đật ơi
Suốt ngày lật đật nên đời đắng cay
Sinh tồn cuộc sống ngày mai
Khi thành công đến cơ may reo cười
Thành tựu cơ nghiệp dẫu người
Luân thường đạo lý bán đi nực cười
Rút ra bài học cho đời
Dù ngã cũng bật dù lời mỉa mai

Sống sao không thẹn cùng ai
Chết sao danh tiếng còn hoài không phai
Sống sao cho trọn tháng ngày
Nhọc nhằng kiếp sống đắng cay cũng bền
Té rồi phải tự đứng lên
Như con lật đật bấp bênh không ngừng
Sống trong nghịch cảnh cũng đừng
Buông xuôi tất cả không ngừng vươn cao

LẬT ĐẬT – Như Hoa (05-12-2016)

* Buồn … Hihi… tự an ủi