Mưa rơi nỗi nhớ chợt dâng trào
Kỉ niệm tình đầu nhẹ xuyến xao
Đọng mãi còn đây hoàng tỉnh giấc
Ngồi đây lặng lẽ ngóng phương nào

LẼ BÓNG – Như Hoa (29-09-2017)