Lục bình theo dòng trôi
Cánh tím màu nhỏ nhoi
Rung rinh khoe sắc thắm
Mong manh và lẻ loi

Nép mình vào đám lá
Khi có luồn gió lạ
Như mong cầu chở che
Cảm thương ơi loài hoa

Bấp bênh theo dòng chảy
Khi sắc hoa tàn phai
Huơng nhụy sầu lẻ bóng
Thương thay loài hoa dại

Lênh đênh trong đơn côi
Ôi màu tím tôi ơi
Nhạt màu chi buồn quá
Tím Tím cả cuộc đời.

LỤC BÌNH – Như Hoa