Loa loa nghe vẽ nghe vè
Thương cho số kiếp e he râu mày
Tội tình chi rứa cái ngày
Tháng ba mồng tám đọa đày đàn ông?
Những ngày chém gió lông ngông
Hôm nay Lê lết việc công việc nhà
Tháng ba mồng tám ấy mà
Bày chi cái lễ rầy rà mắc toi

Trước ngày vợ đã ỉ ôi
Đến ngày phụ nữ ông coi tôi vùng
Ối trời tai thấy lùng bùng
Phen này không khéo tưng bừng như chơi
Thôi thôi phụ nữ mình ơi
Tây,Đông,Nam,Bắc ối ời nhẹ tay
Xót xa thương phận râu mày
Mất ăn mất ngủ vì ngày TÁM BA

MÀY RÂU ƠI – Như Hoa (7/3/2017)

* hiii.. góp vui ngày phụ nữ chị em mình ạ.