Ngoài kia lắt phất mưa rơi
Hồn thơ cảm giác buồn ơi dâng trào
Tí ta tí tách nao nao
Mưa ơi rơi nhẹ thôi nào bay bay
Con đường mưa lạnh chờ ai
Nặng sầu khổ hạnh nhẹ vai tủi hờn
Mưa chi lướt thướt bồn chồn
Ánh nhìn thấp thoáng rơi tuôn nỗi lòng

Mưa rơi thơ rụng bềnh bồng
Thôi đừng mưa nữa nghe không mưa à
Hạt ngâu tháng bảy ới a
Vắng tanh quán cóc ngân nga não nề
Hàng cây trút lá lê thê
Mưa sầu câu hát tái tê bẽ bàng
Mưa văng hiu hắt như ngàn
Sợi tơ đan tóc dần tan sương mờ

Bồi hồi má thắm ngẩn ngơ
Thời gian đếm giọt thẫn thờ diết da
Gió đưa xào xạc là đà
Lắt lay bóng liễu xót xa nỗi niềm

NGẮM MƯA – Như Hoa (25-08-2017)