Đêm khuya ngắm cảnh trăng tà
Trăng ơi trăng hỡi ở xa tít mù
Chị Hằng khi tỏa khi lu
Thẩn thờ dạo khúc lù khù vần gieo
Tự dưng trong dạ thất eo
Ôi ôi đau nhói ối èo lệ rơi
Tội tình chi hỡi ngốc ơi
Mơ màng thơ phú cho vơi nỗi lòng

Vì đâu ôm chặt bồng bông
Đêm dài thao thức mãi không tâm thiền
Hư hư ảo ảo triền miên
Mây mù che phủ nỗi niềm vu vơ
Ối ồi đau thất mắt mờ
Cắn răng nghiến chặt dại khờ trăng côi
À ơi cuội ngủ mất rồi
Hằng Nga thao thức mãi trôi hững hờ

NGẮM TRĂNG KHUYA – Như Hoa (6-2/2017)