Tái tê Phận kẻ mồ côi
Trăng tròn tháng bảy dạ tôi bồi hồi
Vu lan hồng đỏ người ôi
Sáng ngời ngực áo sánh đôi vui mừng
Nghẹn lời trong dạ rung rung
Hồng bạch cài áo rưng rưng tiêu điều
Thẩn thờ chân bước Liêu xiêu
Ngẩn ngơ mắt lệ hắc hiu rã rời

..
…….Buồn …lại lang thang ..

NGHẸN – Như Hoa