Tâm bất ổn tim đau nhói
Dạ bất an nên bối rối tìm tâm
Đời tạm bợ biết vẫn “cầm”
Ngộ đi thôi ngộ “buông” nhé
Ánh Thiên thức tỉnh lập loè An Nhiên

NGỘ – Như Hoa (19/10/16) Xl