Ruột rà máu mủ gì đâu
Người dưng ơi hởi từ lâu nay rồi
Dưng dửng dừng dưng ối ồi
Từ nơi xa lắc cũng mồi tìm nhau
Bao nhiêu ghềnh thác cũng nhào
Mấy sông cũng lội mấy rào cũng leo
Người dưng thương giận eo sèo
Í a dưng dửng ôi eo cũng là

Tâm giao cùng ở một nhà
Cùng ăn cùng ngủ cùng bà với ông
Mấy năm ta có của trong
Một trai một gái của chồng nó nha
Thôi thì dưng dửng cũng là
Mình ơi mình hởi ta là của nhau
Người té còn lại thì đau
Người dưng thôi sống cùng nhau cả đời.

NGƯỜI DƯNG – Như Hoa (24/12/16)

* Kỉ niệm ngày ấy và bây giờ .. Hihi.